DE BANTUIN
 
 
Hoe is de naam 'de Bantuin' ontstaan

De Bantuin was tot het einde van de achttiende eeuw het buiten de stadsmuren gelegen grondgebied van Venlo waar de Venlose schout en schepenen recht spraken en waar het stadsbestuur het overheidsgezag uitoefende. De naam leeft voort als aanduiding van het buitengebied van het stadsdeel Venlo.

 
Voorgeschiedenis
De bouw van het nieuwe complex kent een historie van 11 jaar. In 1995 vonden de eerste gesprekken plaats, omdat het oude gemeenschapshuis “De Groethof” moest verdwijnen vanwege de komst van de woonboulevard. Ook was het gebouw decentraal gelegen op de rand van de woonbebouwing en industrieterrein De Veegtes.
Al snel vonden zich vier partners: de kerk, het gemeenschapshuis, de school en de peuterspeelzaal. Allen waren toe aan renovatie of nieuwbouw.
FinanciĆ«le perikelen en tegengestelde belangen vergden discussie en uitdieping. Uiteindelijk werd in 2004 de knoop definitief doorgehakt, waarop in juni 2005 met de bouw kon worden gestart vanuit het motto: “Een nieuw hart voor ’t Ven”. Een motto dat is verankerd in de eerste steen aan de ingang van het gemeenschapshuis.
In het complex zijn naast gemeenschapshuis De Bantuin ook de kerk van de H. MichaĆ«l, de Gemmaschool en peuterspeelzaal ’t Venke van welzijnsinstelling Wel.kom gehuisvest.
Met de realisatie van de multi-functionele accommodatie (MFA) zijn tevens 8 appartementen gerealiseerd, alsmede een dorpsplein waarop de oude kerktoren als een “landmark” voor de gemeenschap is blijven staan.
 
Het logo
In het logo is linksboven de contour herkenbaar van de oude stadsmuur van de stad Venlo.
De golvende slinger symboliseert de bantuin: het buitengebied.
In de contour van stadsmuur is ook de overgebleven kerktoren van de kerk zichtbaar.
 
 
 
naar boven