Algemene informatie
U bent hier: Home > Gemeenschapshuis > Algemene informatie

Algemene informatie

In de statuten van de stichting staat dat de Bantuin zich ten doel stelt "voorwaarden te scheppen voor buurtgemeenschap 't Ven met betrekking tot activiteiten op het gebied van welzijn, volksgezondheid, onderwijs en cultuur en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst". Het gemeenschapshuis laat zich daarbij leiden door waarden als het versterken van de sociale cohesie in de gemeenschap, zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de inwoners.

Permanent leren, ontmoeting, samen activiteiten ondernemen, zinvolle vrije tijdsbesteding en bezinning zijn belangrijke items.

Concreet betekent dit dat de Bantuin prioriteit geeft aan het beschikbaar stellen van ruimtes aan verenigingen, clubs en andere initiatieven uit 't Ven. Om tot een gezonde exploitatie te komen staan de deuren echter ook open voor groepen buiten de Vense gemeenschap. De activiteiten hebben in hoofdzaak een sociaal en cultureel karakter, maar kunnen ook een sportieve achtergrond hebben. Activiteiten voor jeugdigen en ouderen en de leeftijd daartussen. Van disco-avonden, filmmiddagen, bewegen, biljarten en kaarten voor ouderen, kindervakantiewerk tot volksdansen. Een avond voor de buurtvereniging? Ook dat kan!

Daarnaast leent de accommodatie zich uitstekend voor toneelvoorstellingen, studiedagen, presentaties, beurzen, conferenties en andere vergaderingen, groot of klein. Ook is het mogelijk feesten met een sociaal of cultureel karakter te houden, mits wordt voldaan aan de para-commerciële richtlijnen (dus niet van persoonlijke aard of met een commercieel doel).

De Bantuin wil mensen stimuleren activiteiten in de gemeenschap te ondernemen.
Een ondernemersplan is opvraagbaar via info@debantuin.nl

Bestuur

Theo Backus

penningmeester

Ben Nijholt
bestuurslid

Harry de Hoog
bestuurslid

Gertie de Bijl
beheerder